9 initiativ för att öka din försäljningsgrad

Det kan vara svårt att öka din framgångsfrekvens om du inte vet vad som fungerar. Därför har vi sammanställt 9 initiativ för att göra din försäljningsprocess enklare. Du får bland annat en inblick i när i samtalet du bör nämna priset, hur du hanterar dina kunders invändningar och hur du avslutar dina säljsamtal.

Här är 9 tips för att göra försäljningsprocessen enklare:

  1. Undvik tystnad genom att ställa fler frågor
  2. Skapa mer försäljning genom att använda positiva invändningar
  3. Nämn inte priset för tidigt i samtalet
  4. Nämn erbjudanden till nya kunder
  5. Var artig
  6. Skapa framgång genom att använda delaccept
  7. Försök aldrig att rädda en försäljning med ett sista obundet erbjudande
  8. Undvik att ringa under lunchrasten
  9. Minska antalet onödiga fyllnadsord

Undvik tystnad genom att ställa fler frågor

Visste du att framgångsprocenten sjunker ju mer tystnad som råder i dina säljsamtal? Därför bör du anstränga dig extra mycket för att minimera tystnaden i dina säljsamtal.

Ett sätt att undvika tystnad är att ställa både öppna och slutna frågor. Frågor ökar sannolikheten för en försäljning med 23 % respektive 17%.

Du kan vara särskilt framgångsrik genom att börja dina meningar med: "Var...?", "Hur...?". eller "När...?".

Skapa mer försäljning genom att använda positiva invändningar

Din formulering har stor betydelse för hur många försäljningar du får. Det är särskilt effektivt att säga: "Förstår jag dig rätt?" eller "Vad passar dig bäst?"

Med dessa fraser kan du faktiskt generera upp till 80% mer försäljning.

Nämn inte priset för tidigt i samtalet

I konversationer med tidigare kunder beror din framgångsfrekvens på när du nämner ditt pris. Konverteringen är 30% mindre sannolik än annars om du nämner priset under de första 30 sekunderna av samtalet.

Därför bör du nämna priset först efter du har presenterat dina viktigaste försäljningsargument och lyssnat på kundens behov.

Nämn erbjudanden till nya kunder

Det är viktigt att ha ett konkurrenskraftigt pris i rockärmen om du vill locka nya kunder.

Du kommer att ha ca 30% mer framgång i ditt säljsamtal om du nämner ord som: "erbjudande", "rabatt" eller "specialpris" under de första två minuterna av samtalet.

Var artig

Dina kunder kommer i allmänhet att reagera mer positivt på dina meddelanden om du är artig och samtidigt erkänner när misstag har begåtts eller om timingen är dålig.

Sannolikheten för framgång ökar med 30% om du använder ursäktande fraser under en konversation.

Ursäktande fraser kan till exempel vara "ledsen att höra" eller "ber om ursäkt för...”.

Skapa framgång genom att använda delaccept

Receptet för ökad försäljning innehåller delaccept från kunderna. En delaccept innebär helt enkelt att kunden håller med om dina synpunkter.

Du kan uppnå delaccept genom att använda fraser som "Är vi överens om att...?". eller "Skulle du kunna hålla med om att ...?".

Sannolikheten för att få ett lyckat samtal ökar med 9-15% om du aktivt söker delaccept.

Försök aldrig att rädda en försäljning med ett sista obundet erbjudande

Våra analyser visar att det inte är verkansfullt att nämna obundna erbjudanden i slutet av samtalet.

Det är fem gånger mindre sannolikt att du övertygar din kund ifall du nämner erbjudanden under de sista 30 sekunderna av samtalet.

Undvik att ringa under lunchrasten

Chanserna att lyckas är störst på morgonen. Fram till lunch minskar andelen lyckade samtal och ökar igen mot slutet av eftermiddagen.

Faktum är att andelen lyckade samtal är upp till 30% högre på morgonen mellan kl. 09-10 jämfört med lunchrasten mellan kl. 12-13.

Minska antalet onödiga fyllnadsord

Ord som i sig själva inte tillför värde tar mycket plats i samtalet. Det kan till exempel vara ord som ”typ” och ”liksom”.

Samtalen där det förekommer en hög grad utfyllnadsord är i genomsnittet 25 % längre än genomsnittliga samtal.

Därför är det en bra idé att skära ner på utfyllnadsord och istället fokusera på att identifiera enskilda kunders behov så att du kan ge dem de erbjudanden som passar dem.

Inga objekt hittades.

Du kanske också är intresserad av....