Detta är den allmänna nivån av kundnöjdhet i Skandinavien

Vet du hur nöjda dina kunder är jämfört med dina konkurrenters kunder?

Även om det kan vara svårt att få en tydlig bild av hur du särskiljer dig från dina konkurrenter är det ändå värt att fokusera på det. För när det finns många olika företag som erbjuder samma produkter och tjänster är kundnöjdhet en av de parametrar som gör att du kan sticka ut från mängden.

I genomsnitt är kundsentimentet högt i cirka 49 % av alla kundsamtal med skandinaviska företag. Med kundsentiment avses antalet positiva ord som kunderna nämner under en kundkonversation. Om kundsentimentet är högt i en konversation nämner de många positiva ord, vilket tyder på att kundnöjdheten är hög. Omvänt säger medarbetarsentimentet något om hur många positiva ord medarbetaren nämner.

Vill du veta mer om hur du kan optimera kundnöjdheten i dina konversationer? Läs mer om det nedan.

Inga objekt hittades.

Du kanske också är intresserad av....