Capturi-logotypens färger

Capturi är registrerad som leverantör i statens och kommunens upphandlingstjänst

Capturi som SKI-leverantör

Capturi är en mjukvara som en tjänst som bygger på avancerad samtalsteknik.

Du hittar Capturi på listan över leverantörer av Staten og Kommunernes Indkøbsservices enligt avtal 02.06. SKI hanterar EU-upphandlingar på uppdrag av offentliga organisationer i Danmark och besparar samtidigt de offentliga organisationerna från att behöva lägga ner alltför mycket administrativa resurser på upphandlingsavtal.

Det innebär att Capturi som SKI-leverantör ingår i det ramavtal som SKI har utarbetat i samarbete med ett antal utvalda representanter från den offentliga sektorn. För dig innebär detta att det blir ännu enklare att investera i samtalsanalys i ditt kund- eller kontaktcenter och få ut mer värde av de telefonsamtal du har med dina medborgare och kunder.

Capturi är en programvara som en tjänst (SaaS). Programvaran bygger på en teknik för samtalsanalys som Capturi har utvecklat i mer än sju år. En teknik som bygger på artificiell intelligens, med särskild användning av språkbehandling, maskininlärning och automatisk taligenkänning.

Programvara som analyserar och omvandlar kund- och medborgarsamtal till värde.

Vår programvara analyserar de telefonsamtal som du har med dina kunder eller medborgare. Med hjälp av analysen skapar vi unika insikter som omedelbart kan omvandlas till mätbart värde. Mätbart värde, som särskilt uttrycks genom:
- Förbättrad kund- och medborgarresa (genom att dela värdefull kunskap med organisationen)
- Automatisk registrering av viktiga ämnen
- Ökad kund- och medborgarnöjdhet
- Säker och effektiv driftoptimering med kvalitetssäkring, funktionalitet för anställdas inskolning och utbildning, samtalsbedömning, sökbara samtal osv.

Capturi är intuitivt, enkelt och integreras med alla kända lösningar för kontaktcenter.

Capturi är intuitiv programvara som är mycket enkel att använda utan behov av förutbildning eller lång installation, så vägen från analys till insikt till mätbart värde är så kort som möjligt. Capturi integreras med alla kända kontaktcenterlösningar, varför inga integrationer behövs för att komma igång med Capturi.

Capturi Customer Success Managers säkerställer kontinuerlig träning, utbildning och mentorskap.

För att säkerställa ett snabbt och kontinuerligt värdeskapande kommer du att tilldelas en dedikerad framgångsansvarig som kontinuerligt kommer att ge råd, utbilda, utbilda, guida och träna dig i användningen av Capturis programvara för samtalsanalys för att få ut värde ur dina samtal med medborgare/kunder.

100% europeisk inställning som b.la. säkerställer GDPR (Schrems II) efterlevnad

Vi tar GDPR och efterlevnad på allvar, varför vi arbetar med ett 100% europeiskt installations- och databehandlingsavtal baserat på godkända avtalsbestämmelser som bland annat säkerställer din GDPR (Schrems II) efterlevnad.

Ta reda på hur du kan skapa mer värde med hjälp av Capturi

Skidleverantörens bild
Bildspel för SKI-leverantör
Bildspel för SKI-leverantör
Bildspel för SKI-leverantör
Bildspel för SKI-leverantör
Bildspel för SKI-leverantör
Bildspel för SKI-leverantör
Bildspel för SKI-leverantör
Bildspel för SKI-leverantör
Bildspel för SKI-leverantör
Bildspel för SKI-leverantör
Capturi vågig logotyp

Starta en värdefull konversation med oss

Vill du också skapa mer värde i ditt kontaktcenter? Kontakta oss för att få veta mer om hur samtalsanalys kan bidra till att skapa ännu bättre upplevelser för medborgare, kunder och anställda.

Tue Martin Berg

tmb@capturi.com
+45 613 18 347
Ankersgade 12e, 1.tv
111 53 Stockholm C, Danmark