8 steg för att förbättra dina IT-samtal

IT-samtal kan vara komplexa och varierande. Därför är det viktigt att IT-personal är väl rustad för att lösa specifika problem snabbt och effektivt och kommunicera med sina kunder på ett lämpligt sätt. Här är 8 steg för att ta dina IT-samtal till nästa nivå.

8 steg för att minimera “incident-pingpong"

  1. Undvik negativa uttryck
  2. Var mer tillmötesgående
  3. Ställ fler frågor
  4. Var artig och använd gärna empatiska fraser
  5. Undvik långa väntetider
  6. Lös kundernas problem i det första samtalet
  7. Undvik "incident-pingpong"
  8. Ha ett strukturerat tillvägagångssätt för problemlösning

Undvik negativa uttryck

Om du nämner negativa uttryck mer än två gånger under en konversation fördubblas sannolikheten för att kunden kommer att reagera med missnöje.

Negativa uttryck kan vara följande: De kan till exempel vara: "skit", "jävligt" eller "jag vet inte".

Var mer tillmötesgående

Genom att använda tillmötesgående fraser ökar sannolikheten för hög kundnöjdhet med cirka 8%.

Exempel på tillmötesgående språkbruk är: "Det hittar vi en lösning på" eller "jag ska göra mitt bästa för att hjälpa dig".

Ställ fler frågor

Om du ställer fler frågor tidigt i dialogen är det troligt att du får fler nöjda kunder än genomsnittet.

Med den här strategin kan du få upp till 10 % fler nöjda kunder, eftersom du kontinuerligt upptäcker deras behov och kan utforma dialogen därefter.

Var artig och använd gärna empatiska fraser

Det är 11 % mer sannolikt att du får nöjda kunder om du ber om ursäkt när de gör misstag.

Ursäktande fraser kan vara: "Det är vårt fel".

Undvik långa väntetider

Långa väntetider i dina IT-samtal gör dina kunder frustrerade. Om kunden nämner en lång väntetid i kön tidigt i samtalet ökar sannolikheten för att kunden uttrycker sitt missnöje med cirka 30%.

Kunderna kan uttrycka sitt missnöje genom att använda uttryck som t.ex: "irriterande" eller "besvärligt".

Lös kundernas problem i det första samtalet

Det är alltid viktigt att du försöker lösa kundens IT-problem redan vid det första samtalet.

Kunder som tidigare har talat med dina kollegor är 24% mer benägna att uttrycka sitt missnöje.

Undvik "incident-pingpong"

Återkommande samtal tar upp till 20 % längre tid än ett genomsnittligt samtal.

Därför är det en bra idé att försöka undvika ofullständiga lösningar och "incident-pingpong", där kunden kopplas runt till olika avdelningar.

Ha ett strukturerat tillvägagångssätt för problemlösning

Sannolikheten för återkommande samtal från samma kund minskar när du gör en strukturerad problemlösning.

Ett sätt att göra strukturerad problemlösning är att säga: "Är vi överens om att ...?". eller genom att nämna ord som "prioritering".

Inga objekt hittades.

Du kanske också är intresserad av....